Profil Daarussunnah

Visi

Menjadi lembaga da’wah  terunggul di bidang Tahfizh Al-Qur’an

Misi

Kaderisasi da’i, kuat dalam  hafalan Al-Qur’an dan  menguasai ulumul syar’i

Mengutus kader-kader da’wah  ke tengah-tengah  masyarakat

Menjadi wadah yang bermanfa’at untuk umat Islam

Tujuan

Membentuk masyarakat yang berkarakter Al-Qur’an dan As-Sunnah

Struktur Yayasan :

Pembina                      : Djadjang Sudradjat

Sudadi

Penasihat                     : Asep Sofyan Hamidy

Ketua Yayasan           : Ibadurrohman

Sekretaris                    : Ridwan

Bendahara                   : Ahmad Zainudin

Seksi Da’wah              : Dimas Pamungkas

Seksi Pendidikan        : Joko Susilo

Seksi  Sosial                : Karyadi

Seksi Usaha                 : Agung Suprianto

Ma’had Tahfizh Al-Qur’an

Mudir Ma’had Thafizh           : Khoirul Yamin

Sekertaris                                : Safarudin

Mas’ul Tahfizh                        : Afif Ma’ruf

Mas’ul Lugoh                          : Safarudin

Kesantrian                               : Amanu Abdul Aziz

KNDI

Ketua                                      : Ridwan