Profil Daarussunnah

Visi

MenjadiLlembaga Da’wah Terunggul Dibidang Tahfizh Al-Qur’an

Misi

Kaderisasi Da’i, Kuat Dalam Hafalan Al-Qur’an Dan Menguasai Ulumul Syar’i

Mengutus Kader-Kader Da’wah Ketengah-tengah Masyarakat

Menjadi Wadah Yang Bermanfa’at Untuk Umat Islam

Tujuan

Membentuk Masyarakat Yang Berkarakter Al-Qur’an Dan Assunnah

Struktur Yayasan :

Pembina                      : Djadjang Sudrajat

Sudadi

Penasihat                     : Asep Sofyan Hamidy

Ketua Yayasan            : Ibadurrohman

Sekretaris                    : M Ridwan

Bendahara                   : Ahmad Zainudin

Seksi Da’wah              : Dimas Pamungkas

Seksi Pendidikan        : Djoko

Seksi  Sosial                : Karyadi

Seksi Usaha                 : Agung Suprianto

Ma’had Tahfizh Al-Qur’an

Mudir Ma’had Thafizh           : Khoirul Yamin

Sekertaris                                : Safarudin

Mas’ul Tahfizh                        : Afif Ma’ruf

Mas’ul Lugoh                          : Safarudin

Kesantrian                               : Amanu Abdul Aziz

KNDI

Ketua                                      : M Ridwan